بارداری
,

بارداری در سن 20، 30 و 40 سالگی

بارداری در دهه 20، 30 و 40 سالگی هیچ  زمان درستی برای بارداری وجود ندارد – اما قدم های ساده ای وجود دارند که شما برای شادی و سالم ماندن در هر سنی باید بردارید. بارداری در دهه 20 سالگی مونیکا بوگومیل، 23 ساله همسرم، مارسین و من دو سا…