نوشته‌ها

راه رفتن کودک
, ,

سبک های مختلف راه رفتن کودک

درک سبک راه رفتن کودک کودکتان آماده راه رفتن است اما تعجب نکنید اگر مدتی طول کشیده است تا به راه بیافتد. کودکان نوپا یا حتی بچه‌های بزرگتر اغلب با مشکلاتی مانند پا چنبری، پنجه کبوتری، یا نوک پنجه‌‌ای راه رفتن درگیر هستند. در ادامه متوجه می‌شوید که و…